SEMROM Muntenia SA

Preluare, procesare, tratare, ambalare şi comercializare de:
Semrom Muntenia seminţe de cereale (grau, orz, orzoaica)
Semrom Muntenia plante tehnice (floarea soarelui, soia)
Semrom Muntenia plante furajere (ovaz, mazare,lucerna)
 
 
 
 
 
 

complex agromec Informatii generale

S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.
Str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3, Bucureşti
Nr. ORC J40/895/1991
C.U.I. RO 351290
Capital social subscris şi vărsat: 29.748.785 lei
Numar de actiuni: 11.899.514
Valoare nominala/actiune: 2,50 LEI
Tip societate: Societate deschisa -simbol SEOM

Tel: 021.323.01.62; 021.323.01.63
Tel şi fax: 021.323.01.55;
021.322.54.80; 021.323.01.68Situatii financiare individuale 31.12.2018

Raportul anual al Consiliului de Administratie 2018

Raportul auditorului

Declaratie privind Guvernanta Corporativa

Convocator al Adunarii Generale Ordinare si al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii SEMROM MUNTENIA SA

COMPLEXE


Brăila
Buzău
Călăraşi
Constanţa
Dāmboviţa
Giurgiu
Slobozia
Tecuci
Tulcea
Urziceni

  Complexul Agrosem Dâmboviţa

 - adresa: Str. Libertăţii nr. 15, Găeşti
 - tel: 0245.711.839
 - fax: 0245.711.839

     Complexul Agrosem Dâmboviţa deţine o staţie de procesare a cerealelor păioase, a plantelor tehnice şi a plantelor furajere precum şi o staţie de uscare, procesare şi calibrare a seminţelor de porumb cu o capacitate de 2.000 to/an.
     De asemenea, în localitatea Bâldana deţine un depozit de seminţe.Investiţiile efectuate în utilaje s-au concretizat în îmbunătăţirea substanţială a calităţii seminţelor procesate, Complexul Agrosem Dâmboviţa făcând faţă concurenţei cu alte unităţi producătoare şi valorificatoare de sămânţă din judeţul Dâmboviţa.
     Complexul Agrosem Dâmboviţa poate acoperi necesarul de sămânţă din judeţ şi poate efectua un volum ridicat de prestări servicii (la porumb) şi pentru judeţele limitrofe (Argeş, Giurgiu, Teleorman). 

 
 
Complexe agromec semrom

1. COMPLEX AGROSEM BRAILA
Soseaua Baldovinesti nr. 22, Braila

2. COMPLEX AGROSEM BUZAU
Str. Aurel Vlaicu nr. 6, Buzau

3. COMPLEX AGROSEM CALARASI
Str. Garii nr. 6, Calarasi

4. COMPLEX AGROSEM CONSTANTA
Str. Interioara nr. 3, Constanta

5. COMPLEX AGROSEM DAMBOVITA
Str. Libertatii nr. 15, Gaesti

6. COMPLEX AGROSEM GIURGIU
Comuna Baneasa, Jud. Giurgiu

7. COMPLEX AGROSEM SLOBOZIA
Sos. Amara nr. 2, Slobozia

8. COMPLEX AGROSEM TECUCI
Str. Vasile Conta nr. 28, Tecuci

9. COMPLEX AGROSEM TULCEA
Loc. Cataloi, com. Frecatei, jud. Tulcea

10. COMPLEX AGROSEM URZICENI
Str. Garii nr. 2, Urziceni

 
 
 Copyright © 2008 SEMROM MUNTENIA S.A. Web Design by Wizart Studios