SEMROM Muntenia SA

Preluare, procesare, tratare, ambalare şi comercializare de:
Semrom Muntenia seminţe de cereale (grau, orz, orzoaica)
Semrom Muntenia plante tehnice (floarea soarelui, soia)
Semrom Muntenia plante furajere (ovaz, mazare,lucerna)
 
 
 
 
 
 

complex agromec Informatii generale

S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.
Str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3, Bucureşti
Nr. ORC J40/895/1991
C.U.I. RO 351290
Capital social subscris şi vărsat: 29.748.785 lei
Numar de actiuni: 11.899.514
Valoare nominala/actiune: 2,50 LEI
Tip societate: Societate deschisa -simbol SEOM

Tel: 021.323.01.62; 021.323.01.63
Tel şi fax: 021.323.01.55;
021.322.54.80; 021.323.01.68Situatii financiare individuale 31.12.2018

Raportul anual al Consiliului de Administratie 2018

Raportul auditorului

Declaratie privind Guvernanta Corporativa

Convocator al Adunarii Generale Ordinare si al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii SEMROM MUNTENIA SA

COMPLEXE


Brăila
Buzău
Călăraşi
Constanţa
Dāmboviţa
Giurgiu
Slobozia
Tecuci
Tulcea
Urziceni

  Complexul Agrosem Urziceni

 - adresa: Str. Gării nr. 2, Urziceni
 - tel:               0243.255.956       
 - fax: 0243.255.956

     Complexul Agrosem Urziceni este una dintre cele mai importante şi moderne subunităţi ale SC Semrom Muntenia SA.
     Modernizările efectuate în ultimii ani au făcut posibilă realizarea unor seminţe de calitate superioară, la parametrii impuşi de standardele naţionale şi europene, la preţuri accesibile pentru beneficiari .
     CA Urziceni dispune atât de staţia de prelucrat cereale, plante tehnice cât şi de cea mai modernă staţie de uscare, condiţionare, calibrare porumb sămânţă din societate, putând prelucra anual  8.000 to de cereale şi plante tehnice şi peste 4.000 to sămânţă porumb.
     Pe lângă dotarea tehnică, Complexul Agrosem Urziceni dispune de un colectiv cu iniţiativă şi profesionalism care reuşeşte să satisfacă cerinţele beneficiarilor, asigurându-le seminţele la indici de calitate ceruţi de piaţa internă şi externă.

 
 
Complexe agromec semrom

1. COMPLEX AGROSEM BRAILA
Soseaua Baldovinesti nr. 22, Braila

2. COMPLEX AGROSEM BUZAU
Str. Aurel Vlaicu nr. 6, Buzau

3. COMPLEX AGROSEM CALARASI
Str. Garii nr. 6, Calarasi

4. COMPLEX AGROSEM CONSTANTA
Str. Interioara nr. 3, Constanta

5. COMPLEX AGROSEM DAMBOVITA
Str. Libertatii nr. 15, Gaesti

6. COMPLEX AGROSEM GIURGIU
Comuna Baneasa, Jud. Giurgiu

7. COMPLEX AGROSEM SLOBOZIA
Sos. Amara nr. 2, Slobozia

8. COMPLEX AGROSEM TECUCI
Str. Vasile Conta nr. 28, Tecuci

9. COMPLEX AGROSEM TULCEA
Loc. Cataloi, com. Frecatei, jud. Tulcea

10. COMPLEX AGROSEM URZICENI
Str. Garii nr. 2, Urziceni

 
 
 Copyright © 2008 SEMROM MUNTENIA S.A. Web Design by Wizart Studios